Helt siden 1770 har Gyldendal drevet med publisering av bøker, selv om det på den tiden var basert i København. Siden 1860-tallet hadde det vært ledende bokforlag både i Danmark og her til lands, før den norske bransjen i 1925 ble kjøpt opp og gjort selvstendig. Siden den gang har Gyldendal Norsk Forlag gjort mye stort for litteraturverdenen i Norge, noe som har ført til at det – som tidligere nevnt – har blitt et hverdagsnavn.

Skolebøker, romaner, universitetspensum, leksikon, ordbøker og tegneserier er alle litteraturmedier som publiseres av Gyldendal Norge. I senere år har Gyldendal også begynt med digital publisering, i tillegg til tradisjonelt papir.

Tradisjon og visjon

Tradisjon og visjon er ordene Gyldendal selv bruker for å beskrive seg selv med på sine nettsider, noe som understrekes ved at de samtidig som de er på konstant jakt etter fremtidens bestselgere, ikke glemmer de gode klassikerne som Norges litteraturarv er bygd på. I 1925 ble rettighetene til verkene til de såkalt «fire store» (Henrik Ibsen, Jonas Lie, Alexander Kielland og Bjørnstjerne Bjørnson), samt Knut Hamsun og andre samtidsforfattere, kjøpt tilbake fra Danmark, og det var på verkene til disse forfatterne at Gyldendal Norsk Forlag bygde sin base. Hamsun la selv inn en stor andel egenkapital, og familien eier enda store deler av konsernet.

Virksomhetsområder

I tillegg til å drive forlagsvirksomhet gjennom Gyldendal Norsk Forlag AS, driver Gyldendal-konsernet virksomhet på ytterligere fire hovedområder. Disse hovedområdene er bokhandel, publikasjon av ordbøker og leksika, distribusjon og logistikk og bokklubber. Forretningsområdene er organisert i egne selskaper, og disse selskapene er enten heleide, felles kontrollerte eller tilknyttede til Gyldendal. Selskapene ARK og Kunnskapsforlaget som står for virksomhetene innen «bokhandel» og «publikasjon av ordbøker og leksika», er heleide av Gyldendal. De to resterende hovedområdene, «distribusjon og logistikk» og «bokklubber» som er organisert i selskapene Forlagssentralen ANS og De norske Bokklubbene, er tilknyttet Gyldendal gjennom eierandeler på henholdsvis 50 % og 48,5 %.

ARK Bokhandel

En av de fem hovedvirksomhetene til Gyldendal er bokhandel, og bokhandelen som eies av Gyldendal-konsernet er ARK Bokhandel. ARK Bokhandel er Norges største bokhandelkjede med over 140 selvstendige butikker rundt omkring i hele landet med over 1 000 medarbeidere eller ARK-ere som de også kalles.

Selskapet driver også en godt etablert digital bokhandel, noe som fører til at ARK uten tvil kan regnes for å være landets største bokhandel, både som fysisk butikk og som nettbutikk. ARK forsøker også å være den mest innovative i sitt felt, noe som har ført til at vi også kan både handle og lese i ARK-appen.

De norske Bokklubbene

De norske Bokklubbene er tilknyttet Gyldendal gjennom en eierandel på 48,5 %. De resterende prosentene er fordelt mellom Aschehoug forlag som eier 48,5 % av selskapet og Pax forlag som har 3 % eierandel. De norske Bokklubbene omtales også som Bokklubben og ble startet i 1961 av de to førstnevnte eierforlagene. På sin egen nettside forteller Bokklubben om synet de har på litteratur. De mener at den beriker livet og fungerer som utvikler av språkforståelsen, hvilket er en forutsetning for demokratiet. Bokklubben har som mål å berike livene til kundene sine gjennom å være den mest kundeorienterte og effektive distribusjonskanal som formidler litteratur direkte i alle formater.

Noen råd til forfatterspirer

Forlagsdriften i Gyldendal er alltid på jakt etter nye forfattere, og dersom du sitter med en forfatterspire i magen er det bare å sette i gang å skrive. Vedrørende publisering av fagbøker anbefales det at du tar kontakt med de relevante reaksjonene direkte før du begynner med arbeidet, men for generell litteratur kan du sende inn manuskript via Gyldendals nettløsning. Noen råd på veien er å gjøre teksten så ferdig som mulig, legge ved et følgebrev med informasjon om prosjekt og forfatter. I de tilfeller det blir gitt tilbakemelding vil den komme etter tre til åtte uker, noe som varierer etter pågangen på det aktuelle