Å bli forfatter er noe som mange kunne tenkt seg, men som deg er de gjerne usikre på hvordan de skal gå fram. Det er mye som skjer på veien fra blank side til publisert bok, og her kan du lære hvordan du skal komme deg fram. Det første skrittet på veien er å finne ut hva du vil skrive. Vil du skrive sakprosa eller skjønnlitterært? Etter du har funnet ut hva du vil skrive, bør du skrive en outline. Hvor og når begynner boken din? Hva vil du fortelle med den? Har du den nødvendige kunnskapen om perioden boken din foregår i, eller omhandler, dersom det er en fagtekst? Når du har dette klart for deg er det bare å begynne å skrive. I første utkast er ikke grammatikk eller spesifikasjoner veldig viktig, for da skal du bare skrive boken og handlingen på instinkt og følelse, det er i de senere versjonene du skal få grammatikken og ordlyden på plass. Det viktigste i begynnelsen er bare å skrive. Ikke slett hvis det er noe du er misfornøyd med – fortsett å skrive! Da faller det enten på plass, eller så kan du alltids gå tilbake og redigere når du er ferdig.

Skriving og publisering

Det er flere måter å skrive på, og du kan lage et grovt handlingsforslag før du skriver – eller du kan skrive på instinkt. Mange sier alle skikkelige forfattere alltid skriver handlingsforslag først, men dette er ikke sant! George R. R. Martin og Stephen King er eksempler på forfattere som skriver uten å vite hvor boken skal ende opp. Martin har selv beskrevet det som å så karakterene som blomsterfrø og se hvordan de vokser. Det viktigste er bare å skrive. Hvis ikke du skriver, så blir du aldri ferdig. Prøv å sett deg et visst antall ord du skal skrive i løpet av en dag eller uke, eller en minimumstid du skal skrive hver uke. Skriv til boken din er ferdig. Det er anbefalt å ikke la andre lese den i denne fasen – husk at du skriver din bok, ikke noen andre sin. Etter du har skrevet første utkast må du redigere boken din. Er det noe i handlingen du er misfornøyd med? Noen scener du ikke var fornøyd med? Etter du har gått gjennom dette bør du rette eventuelle skrivefeil, sjekke om du er fornøyd med ordleggingen og at teksten har god flyt. Husk å skrive en bok du vil lese, og husk å aldri gi opp.

  • Vit hva du vil skrive
  • Skriv boken din
  • Rediger handling, språk og ordlyd
  • Ikke gi opp!

Når boken din er ferdig vil du finne en måte å publisere den på. Vil du selvpublisere eller gå gjennom et forlag? Egenpublikasjon innebærer større risiko, da du må stå ansvarlig for alle produksjonskostnader og all markedsføring som privatperson. Og du må ikke bare friste privatpersoner til å kjøpe boken din, du må også selge boken din til bokforhandlere og andre butikker. Går du gjennom et bokforlag er det vanskeligere å få boken publisert, da den må bli godkjent av forlaget.

Produksjon og markedsføring er billigere, men all inntekten går ikke til deg – det går én andel til deg, én til forlaget og én til videre produksjon. Publiserer du gjennom et forlag kjøper også staten gjennom Norsk kulturråd 773 bøker om boken er skjønnlitteratur for voksne, og 1 550 eksemplarer av skjønnlitteratur for barn, og fordeler disse på biblioteker rundt om i landet. Dette bidrar til å få boken din ut til folket. Du kan også utgi boken din på nett, for eksempel på Amazon Prime, men dette anbefales mest med kortere bøker, da du må selge de billig. Prisen på nyutgitte bøker ligger på 0 pund, og så settes prisen opp etter hvert. Her er derimot ingen produksjonskostnader, men du må være over 18 år.

  • Skal boken publiseres digitalt eller fysisk?
  • Hvor mye penger kan legges i markedsføring?
  • Hvem kommer til å lese boken din?
  • Hvis du ikke får ut boken din, prøv igjen!